Hytter på Haukås

Velkommen til hyttefeltet

Påsken 2015

Nypreparerte løyper

Turmuligheter

Rypestegg beundrer utsikten fra Haukåsfjellet

Hyttefeltet

Feltet er vel etablert

Hyttefeltet

Mange ulike løsninger

Hyttefeltet

Tomtene blir planert ut uten å ødelegge naturen rundt

På skitur

Preparerte løyper

Hyttefeltet

Visningshytten

Strandebarm

Naustmiljø ved Hardangerfjorden

Hyttefeltet

Første snøfall

Helårs fritidsboliger

Hytteprosjektet på Haukås er et nyvinningsprosjekt. Hyttefeltet som bygges ut ligger i et utfartsområde for lokalbefolkningen i ytre Hardanger.  Det er derfor lagt vekt på at naturen i størst mulig grad skal skånes blant annet ved å unngå for mye sprenging i terrenget og at hyttene ikke skal dominere eller se skjemmende ut i terrenget. 
 
Arkitekt Solveig Valland har hentet sin inspirasjon fra de gamle stølene i Hardanger og lokal byggeskikk på Vestlandet. Det legges vekt på at hyttene bygges i samme stil ytre sett for sikre et harmonisk og vakkert bygningsmiljø.
Tomtene er plassert slik at  fritidsboligene skal  falle naturlig inn i terrenget, ha god utsikt og gode lysforhold og samtidig være skjermet for innsyn.
På hver tomt kan det reises fra en til tre bygninger: hytte , anneks og garasje med et samlet areal på inntil  165m2 (T-BRA). 
 
Boligene  har moderne standard, funksjonalitet og materialvalg. Store vindusflater slipper naturen rett inn i stua. Hyttene får  innlagt vann, avløp, samt elektisitet. Internett og kabel-TV vil bli tilgjengelig gjennom Kvamnet.
Innvendige løsninger kan endres etter avtale direkte med leverandør.
 
Det vil også bli brøytet helårsvei frem til hyttene.
 
For nærmere beskrivelse av tomter , hytter og anneks, se egne linker, velg mellom Heddahytta sine mange modeller , eller Stavangerhytten.
Status pr. Januar  2017: 33 tomter av totalt 40 i Åsen er solgt.
Resterende infrastruktur er ferdig i begge byggetrinn.
Visningshytte kan besiktiges på tomt 14.
Kunder kan prøvebo visningshytten vederlagsfritt.